Pol Serrat

"Si una família és capaç de generar un problema, també és capaç de solucionar-lo"

                                                                           Alicia Moreno (2014)

Foto Pol Serrat.png

Teràpia Sistèmica Familiar i Individual

PREU SESSIÓ

50 euros

Consulta els descomptes per a socis

Havent finalitzat les carreres de treball social i educació social, i havent-hi treballat catorze anys acompanyant famílies en el sector de l'acció social, vaig entendre que a la meva feina li faltava profunditat; sempre ateníem a les persones de forma aïllada del seu context, els nens, per una banda, els progenitors per una altra i els avis també.
Mogut per trobar un antídot a la desmotivació professional, vaig conèixer la teràpia sistèmica i vaig submergir-me en un procés de coneixença de mi mateix i del paper que tinc en el meu sistema, la meva família...........